EkumenickýSudcov6,23

Sudcov 6:23

Hos­podin mu však po­vedal: Upokoj sa! Neboj sa, nezom­rieš.


Verš v kontexte

22 Gideón spoz­nal, že to bol Hos­podinov an­jel. Pre­to zvolal: Beda, Pane, Hos­podin, veď som videl Hos­podinov­ho an­jela z tváre do tváre! 23 Hos­podin mu však po­vedal: Upokoj sa! Neboj sa, nezom­rieš. 24 Gideón tam po­stavil ol­tár na počesť Hos­podinovi a na­zval ho: Hos­podin je po­koj. V abíezerskej Ofre je do­dnes.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

23 Ale Hos­podin mu riekol: Po­koj ti! Neboj sa, nezom­rieš.

Evanjelický

23 Ale Hos­podin mu po­vedal: Po­koj s tebou! Neboj sa, nezom­rieš.

Ekumenický

23 Hos­podin mu však po­vedal: Upokoj sa! Neboj sa, nezom­rieš.

Bible21

23 „Buď klidný,“ ře­kl mu Hos­po­din. „Ne­boj se, nezemřeš.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček