RoháčekSudcov6,23

Sudcov 6:23

Ale Hos­podin mu riekol: Po­koj ti! Neboj sa, nezom­rieš.


Verš v kontexte

22 A keď uvidel Gede­on, že to bol anjel Hos­podinov, po­vedal Gede­on: Ach, Pane Hos­podine, is­tot­ne pre­to som videl an­jela Hos­podinov­ho tvárou v tvár, aby som zomrel. 23 Ale Hos­podin mu riekol: Po­koj ti! Neboj sa, nezom­rieš. 24 A Gede­on tam vy­stavil Hos­podinovi ol­tár a na­zval ho: Hos­podin je pokoj. A ol­tár je ešte, až do tohoto dňa, v Ofre Abiezerovej.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

23 Ale Hos­podin mu riekol: Po­koj ti! Neboj sa, nezom­rieš.

Evanjelický

23 Ale Hos­podin mu po­vedal: Po­koj s tebou! Neboj sa, nezom­rieš.

Ekumenický

23 Hos­podin mu však po­vedal: Upokoj sa! Neboj sa, nezom­rieš.

Bible21

23 „Buď klidný,“ ře­kl mu Hos­po­din. „Ne­boj se, nezemřeš.“