EvanjelickýSudcov6,23

Sudcov 6:23

Ale Hos­podin mu po­vedal: Po­koj s tebou! Neboj sa, nezom­rieš.


Verš v kontexte

22 Keď Gide­on videl, že to bol an­jel Hos­podinov, po­vedal: Beda, Hos­podine, Pane, že som videl an­jela Hos­podinov­ho tvárou v tvár! 23 Ale Hos­podin mu po­vedal: Po­koj s tebou! Neboj sa, nezom­rieš. 24 Vtedy tam Gide­on po­stavil ol­tár Hos­podinovi a na­zval ho Hos­podin je spása. Až po dnešný deň je ešte v abíézerov­skej Of­re.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

23 Ale Hos­podin mu riekol: Po­koj ti! Neboj sa, nezom­rieš.

Evanjelický

23 Ale Hos­podin mu po­vedal: Po­koj s tebou! Neboj sa, nezom­rieš.

Ekumenický

23 Hos­podin mu však po­vedal: Upokoj sa! Neboj sa, nezom­rieš.

Bible21

23 „Buď klidný,“ ře­kl mu Hos­po­din. „Ne­boj se, nezemřeš.“