EkumenickýSudcov3,2

Sudcov 3:2

chcel totiž, aby ho po­kolenia Iz­raelitov po­znali a na­učili sa bojovať tí, čo bojovať ne­vedeli, —


Verš v kontexte

1 Toto sú národy, ktoré ponechal Hos­podin v krajine, aby nimi skúšal všet­kých Iz­raelitov, ktorí ne­poz­nali nijaký boj o Kanaán — 2 chcel totiž, aby ho po­kolenia Iz­raelitov po­znali a na­učili sa bojovať tí, čo bojovať ne­vedeli, — 3 päť filištín­skych kniežat, všet­ci Kanaánčania, Sidončania a Chiv­viji, ktorí obývali Libanon­ské po­horie od vr­chu Baál-Cher­món až ta, kde sa ide do Chamátu.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 len aby po­znaly po­kolenia synov Iz­raelových, aby ich na­učil, čo je vojna, len že vojen, aké boly predtým, ne­poz­naly.

Evanjelický

2 len pre­to, aby ho po­kolenia Iz­rael­cov po­znali a aby na­učil bojom tých, ktorí ich ne­poz­nali.

Ekumenický

2 chcel totiž, aby ho po­kolenia Iz­raelitov po­znali a na­učili sa bojovať tí, čo bojovať ne­vedeli, —

Bible21

2 (Udělal to pro­to, aby iz­rael­ská poko­lení, která nemě­la zkušenost s bo­jem, naučil bo­jovat.)

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček