EkumenickýSudcov3,1

Sudcov 3:1

Toto sú národy, ktoré ponechal Hos­podin v krajine, aby nimi skúšal všet­kých Iz­raelitov, ktorí ne­poz­nali nijaký boj o Kanaán —


Verš v kontexte

1 Toto sú národy, ktoré ponechal Hos­podin v krajine, aby nimi skúšal všet­kých Iz­raelitov, ktorí ne­poz­nali nijaký boj o Kanaán — 2 chcel totiž, aby ho po­kolenia Iz­raelitov po­znali a na­učili sa bojovať tí, čo bojovať ne­vedeli, — 3 päť filištín­skych kniežat, všet­ci Kanaánčania, Sidončania a Chiv­viji, ktorí obývali Libanon­ské po­horie od vr­chu Baál-Cher­món až ta, kde sa ide do Chamátu.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 A toto sú tie národy, ktoré ponechal Hos­podin, aby nimi zkúšal Iz­raela, všet­kých, ktorí ne­poz­nali ni­ktorých vojen kananej­ských,

Evanjelický

1 Toto sú národy, ktoré ponechal Hos­podin v krajine, aby nimi skúšal všet­kých Iz­rael­cov, ktorí ne­poz­nali boje o Kanaán;

Ekumenický

1 Toto sú národy, ktoré ponechal Hos­podin v krajine, aby nimi skúšal všet­kých Iz­raelitov, ktorí ne­poz­nali nijaký boj o Kanaán —

Bible21

1 Toto jsou náro­dy, které Hos­po­din po­ne­chal, aby jimi zkoušel Iz­rael­ce, kteří ne­zaži­li žádný z bo­jů o Kanaán.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček