EkumenickýSudcov18,11

Sudcov 18:11

Keď ta prídete, náj­dete dôverčivý ľud. Krajina je roz­siah­la. Boh vám ju vy­dá do rúk. Je to mies­to, kde nechýba nič z toho, čo človek môže na zemi mať.


Verš v kontexte

10 Od­povedali: Vstaňte, zaútočme na nich! Videli sme tú krajinu, ktorá je na­ozaj znamenitá. Vy otáľate? Ne­váhaj­te odísť a ob­sadiť tú krajinu. 11 Keď ta prídete, náj­dete dôverčivý ľud. Krajina je roz­siah­la. Boh vám ju vy­dá do rúk. Je to mies­to, kde nechýba nič z toho, čo človek môže na zemi mať. 12 Nato sa z rodu Dánov­cov z Corey a Eštaólu vy­dalo do boja šesťs­to ozb­rojených mužov.

späť na Sudcov, 18

Príbuzné preklady Roháček

11 A tak sa po­hlo od­tiaľ, z čeľade Dánovej, z Caree a z Ešta­ola, šesťs­to mužov, vy­zb­rojených do boja.

Evanjelický

11 Po­bralo sa od­tiaľ, z Corey a Eštáólu, šesťs­to ozb­rojených mužov z čeľade Dánov­cov.

Ekumenický

11 Keď ta prídete, náj­dete dôverčivý ľud. Krajina je roz­siah­la. Boh vám ju vy­dá do rúk. Je to mies­to, kde nechýba nič z toho, čo človek môže na zemi mať.

Bible21

11 A tak z Co­re­je a Ešt­ao­lu vy­razi­lo šest set mužů z Danova rodu v plné zbro­ji.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček