EkumenickýSudcov18,10

Sudcov 18:10

Od­povedali: Vstaňte, zaútočme na nich! Videli sme tú krajinu, ktorá je na­ozaj znamenitá. Vy otáľate? Ne­váhaj­te odísť a ob­sadiť tú krajinu.


Verš v kontexte

9 Keď sa vrátili k svojim bratom do Corey a Eštaólu, tí sa ich pýtali: Čo nám prinášate? 10 Od­povedali: Vstaňte, zaútočme na nich! Videli sme tú krajinu, ktorá je na­ozaj znamenitá. Vy otáľate? Ne­váhaj­te odísť a ob­sadiť tú krajinu. 11 Keď ta prídete, náj­dete dôverčivý ľud. Krajina je roz­siah­la. Boh vám ju vy­dá do rúk. Je to mies­to, kde nechýba nič z toho, čo človek môže na zemi mať.

späť na Sudcov, 18

Príbuzné preklady Roháček

10 Keď ta prij­dete, prij­dete k ľudu, ktorý žije bezpečne, a zem je prie­stran­ná; lebo ju dal Bôh do vašej ruky, mies­to, kde nieto nedos­tat­ku nijakých dob­rých vecí, ktoré len môžu byť na zemi.

Evanjelický

10 Keď tam dôj­dete, do­stanete sa k dôverčivému ľudu; krajina je to rozľah­lá na všet­ky strany. Hos­podin vám ju dal do rúk. Je to mies­to, kde niet nedos­tat­ku v ničom, čo je na zemi.

Ekumenický

10 Od­povedali: Vstaňte, zaútočme na nich! Videli sme tú krajinu, ktorá je na­ozaj znamenitá. Vy otáľate? Ne­váhaj­te odísť a ob­sadiť tú krajinu.

Bible21

10 Bůh vám ji dává do ru­kou! Až tam při­jdete, na­jdete bez­sta­rostný lid a doši­roka otevřenou zem. Tomu mís­tu ne­schází vůbec nic, co má země mít.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček