RoháčekSudcov15,9

Sudcov 15:9

Vtedy vy­šli Filištíni hore a položili sa táborom v Júdovi a rozp­re­streli sa v Lechi.


Verš v kontexte

8 A zbil ich, lýt­ko i s bed­rom, veľkou porážkou. A potom odišiel dolu a býval v roz­puk­line skaly Étam. 9 Vtedy vy­šli Filištíni hore a položili sa táborom v Júdovi a rozp­re­streli sa v Lechi. 10 A mužovia Júdovi im povedali: Prečo ste vy­šli hore proti nám? A po­vedali: Po­viazať Sam­sona sme vy­šli, aby sme mu urobili tak, ako on nám urobil.

späť na Sudcov, 15

Príbuzné preklady Roháček

9 Vtedy vy­šli Filištíni hore a položili sa táborom v Júdovi a rozp­re­streli sa v Lechi.

Evanjelický

9 Nato Filištín­ci vy­šli hore, utáborili sa v Jud­sku a roz­ložili sa v Lechí.

Ekumenický

9 Filištín­ci vy­šli hore, utáborili sa v Judsku a pri­pravili sa zaútočiť na Lechí.

Bible21

9 Fi­lištíni pak vy­táh­li do bo­je. Utá­boři­li se v Jud­s­ku a chys­ta­li se za­útočit na Le­chi (to jest Če­list).