EkumenickýSudcov14,18

Sudcov 14:18

Na sied­my deň pred západom sln­ka sa ho spýtali muži mes­ta: Čo je sladšie ako med? Čo je moc­nejšie ako lev? On im od­povedal: Keby ste neboli orali na mojej jalovičke, neboli by ste roz­lúštili moju hádan­ku.


Verš v kontexte

17 S plačom na neho naliehala až do sied­meho dňa hos­tiny. Po toľkom naliehaní jej to na sied­my deň pre­zradil. Ona po­tom hádan­ku pre­zradila svojim súk­meňov­com. 18 Na sied­my deň pred západom sln­ka sa ho spýtali muži mes­ta: Čo je sladšie ako med? Čo je moc­nejšie ako lev? On im od­povedal: Keby ste neboli orali na mojej jalovičke, neboli by ste roz­lúštili moju hádan­ku. 19 Sam­sona ov­ládol Hos­podinov duch, zo­stúpil do Aškalónu a za­bil tam trid­sať mužov. Po­bral im, čo mali, a sviatočné šaty dal tým, čo roz­lúštili hádan­ku. Roz­pálený hnevom od­išiel hore do ot­cov­ského domu.

späť na Sudcov, 14

Príbuzné preklady Roháček

18 A tak mu po­vedali mužovia mes­ta, sied­meho dňa, prv ako zašlo sln­ko: Čože by bolo sladšie ako med? A čo by bolo mocnejšie ako lev? Na to im po­vedal: Keby ste neboli orali na mojej jalovičke, neboli by ste uhád­li mojej hád­ky.

Evanjelický

18 Na sied­my deň, skôr než vošiel do komory, mužovia mes­ta mu po­vedali: Čo je sladšie ako med? A čo je moc­nejšie ako lev? Ale on im po­vedal: Keby ste neboli orali na mojej jalovičke, neboli by ste uhád­li moju hádan­ku.

Ekumenický

18 Na sied­my deň pred západom sln­ka sa ho spýtali muži mes­ta: Čo je sladšie ako med? Čo je moc­nejšie ako lev? On im od­povedal: Keby ste neboli orali na mojej jalovičke, neboli by ste roz­lúštili moju hádan­ku.

Bible21

18 Sedmého dne před zápa­dem slun­ce mu tedy muži toho měs­ta řekli: „Co sladšího než med, kdo silnější než lev?“ Na to jim odpověděl: „Mou jalovičkou kdybys­te neorali, hádanku mou bys­te neuhodli!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček