Bible21Soudců14,18

Soudců 14:18

Sedmého dne před zápa­dem slun­ce mu tedy muži toho měs­ta řekli: „Co sladšího než med, kdo silnější než lev?“ Na to jim odpověděl: „Mou jalovičkou kdybys­te neorali, hádanku mou bys­te neuhodli!“


Verš v kontexte

17 Ona však na něj ce­lých sedm dní hosti­ny s pláčem naléha­la. Trápi­la ho tak, že jí tu hádanku sedmého dne pro­zra­dil, a ona ji pak pro­zra­di­la svým li­dem. 18 Sedmého dne před zápa­dem slun­ce mu tedy muži toho měs­ta řekli: „Co sladšího než med, kdo silnější než lev?“ Na to jim odpověděl: „Mou jalovičkou kdybys­te neorali, hádanku mou bys­te neuhodli!“ 19 Teh­dy se ho zmo­cnil Duch Hos­po­dinův. Sešel do Aške­lo­nu, po­bil tam třicet mužů, svlé­kl je a je­jich ša­ty dal těm, kdo zod­po­vědě­li hádanku. Roz­pálen hněvem se pak vrá­til do domu svého ot­ce.

späť na Soudců, 14

Príbuzné preklady Roháček

18 A tak mu po­vedali mužovia mes­ta, sied­meho dňa, prv ako zašlo sln­ko: Čože by bolo sladšie ako med? A čo by bolo mocnejšie ako lev? Na to im po­vedal: Keby ste neboli orali na mojej jalovičke, neboli by ste uhád­li mojej hád­ky.

Evanjelický

18 Na sied­my deň, skôr než vošiel do komory, mužovia mes­ta mu po­vedali: Čo je sladšie ako med? A čo je moc­nejšie ako lev? Ale on im po­vedal: Keby ste neboli orali na mojej jalovičke, neboli by ste uhád­li moju hádan­ku.

Ekumenický

18 Na sied­my deň pred západom sln­ka sa ho spýtali muži mes­ta: Čo je sladšie ako med? Čo je moc­nejšie ako lev? On im od­povedal: Keby ste neboli orali na mojej jalovičke, neboli by ste roz­lúštili moju hádan­ku.

Bible21

18 Sedmého dne před zápa­dem slun­ce mu tedy muži toho měs­ta řekli: „Co sladšího než med, kdo silnější než lev?“ Na to jim odpověděl: „Mou jalovičkou kdybys­te neorali, hádanku mou bys­te neuhodli!“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček