EkumenickýSudcov13,9

Sudcov 13:9

Hos­podin spl­nil Mano­achovu pros­bu. Hos­podinov an­jel prišiel ešte raz k žene, keď sedela na poli a jej muž, Mano­ach nebol s ňou.


Verš v kontexte

8 Mano­ach sa mod­lil k Hospodinovi: Pane, prosím, nech ten Boží muž, ktorého si po­slal, príde ešte raz k nám! Nech nás po­učí, ako máme za­ob­chádzať s chlapcom, ktorý sa má narodiť. 9 Hos­podin spl­nil Mano­achovu pros­bu. Hos­podinov an­jel prišiel ešte raz k žene, keď sedela na poli a jej muž, Mano­ach nebol s ňou. 10 Žena bežala oznámiť to svoj­mu mužovi. Po­vedala mu: Zjavil sa mi ten muž, čo onoho dňa prišiel ku mne.

späť na Sudcov, 13

Príbuzné preklady Roháček

9 A Bôh vy­slyšal hlas Mano­achov, a an­jel Boží prišiel zase k žene, keď sedela na poli, a Mano­ach, jej muž, zase nebol s ňou.

Evanjelický

9 Boh vy­počul Mánóachovu pros­bu a Hos­podinov an­jel ešte raz prišiel k žene, keď sedela na poli a jej muž Mánóach nebol s ňou.

Ekumenický

9 Hos­podin spl­nil Mano­achovu pros­bu. Hos­podinov an­jel prišiel ešte raz k žene, keď sedela na poli a jej muž, Mano­ach nebol s ňou.

Bible21

9 Bůh Mano­a­cha vy­s­lyšel a Boží an­děl jeho ženu znovu navštívil, když byla na po­li. Její muž Mano­ach s ní právě ne­byl,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček