EkumenickýSudcov12,4

Sudcov 12:4

Jef­te zhromaždil všet­kých gileád­skych mužov a pus­til sa do boja s Efrajimom. Gileád­ski muži porazili Ef­rajimov­cov, ktorí ich pod­necovali: Ste utečen­ci z Efrajimu. Gileád totiž leží medzi Ef­rajimom a Menaššem.


Verš v kontexte

3 Keď som teda zis­til, že mi po­môcť nech­cete, vy­stavil som nebez­pečen­stvu vlast­ný život, začal som bojovať proti Amónčanom a Hos­podin mi ich vy­dal do rúk. Prečo ste sa teda roz­hod­li dnes bojovať proti mne? 4 Jef­te zhromaždil všet­kých gileád­skych mužov a pus­til sa do boja s Efrajimom. Gileád­ski muži porazili Ef­rajimov­cov, ktorí ich pod­necovali: Ste utečen­ci z Efrajimu. Gileád totiž leží medzi Ef­rajimom a Menaššem. 5 Gileádov­ci ob­sadili Ef­rajimov­com jor­dán­ske brody. Keď nejaký utečenec z Efrajimu po­vedal: Chcem sa pre­brodiť na druhú stranu! , gileád­ski muži sa ho spýtali: si Ef­rajimovec? Keď po­vedal: Nie som!,

späť na Sudcov, 12

Príbuzné preklady Roháček

4 Vtedy sob­ral Jef­ta všet­kých mužov Gileáda a bojoval s Ef­rai­mom, a mužovia Gileáda porazili Ef­rai­ma, lebo vraveli: Ubeh­líci Ef­rai­movi ste vy, Gileáďania, medzi Ef­rai­mom a medzi Manas­sesom.

Evanjelický

4 Jef­te zhromaždil všet­kých gileád­skych mužov a pus­til sa do boja s Ef­rajimom. Gileád­ski mužovia porazili Ef­rajim­cov, lebo tí po­vedali: Ste utečen­ci z Ef­rajimu; Gileád je Ef­rajimom a Menaššem.

Ekumenický

4 Jef­te zhromaždil všet­kých gileád­skych mužov a pus­til sa do boja s Efrajimom. Gileád­ski muži porazili Ef­rajimov­cov, ktorí ich pod­necovali: Ste utečen­ci z Efrajimu. Gileád totiž leží medzi Ef­rajimom a Menaššem.

Bible21

4 Jiftach tedy shro­máž­dil všech­ny gi­leád­ské muže a pustil se do boje pro­ti Efrai­movi. Gi­leádští muži na ně udeři­li, pro­tože Efraim­ci říka­li: „Vy Gi­leáďané jste jen uprchlíci z Efrai­ma – upro­střed Efrai­ma a Manasese!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček