EkumenickýSudcov12,5

Sudcov 12:5

Gileádov­ci ob­sadili Ef­rajimov­com jor­dán­ske brody. Keď nejaký utečenec z Efrajimu po­vedal: Chcem sa pre­brodiť na druhú stranu! , gileád­ski muži sa ho spýtali: si Ef­rajimovec? Keď po­vedal: Nie som!,


Verš v kontexte

4 Jef­te zhromaždil všet­kých gileád­skych mužov a pus­til sa do boja s Efrajimom. Gileád­ski muži porazili Ef­rajimov­cov, ktorí ich pod­necovali: Ste utečen­ci z Efrajimu. Gileád totiž leží medzi Ef­rajimom a Menaššem. 5 Gileádov­ci ob­sadili Ef­rajimov­com jor­dán­ske brody. Keď nejaký utečenec z Efrajimu po­vedal: Chcem sa pre­brodiť na druhú stranu! , gileád­ski muži sa ho spýtali: si Ef­rajimovec? Keď po­vedal: Nie som!, 6 roz­kázali mu: Vy­slov slovo šib­bólet! On po­vedal sib­bólet, lebo to slovo ne­vedel správ­ne vy­sloviť, vtedy ho chytili a za­bili pri jor­dán­skom brode. Pri tej­to príležitos­ti pad­lo štyrid­saťd­vatisíc Ef­rajimov­cov.

späť na Sudcov, 12

Príbuzné preklady Roháček

5 A Gileáďania zaujali Ef­rai­movi brody Jor­dána. A stalo sa, keď po­vedali ubeh­líci Ef­rai­movi: Nech prej­dem! riek­li mu mužovia Gileáda: Či si ty Ef­raťan? A keď po­vedal: Nie som,

Evanjelický

5 Po­tom Gileádov­ci ob­sadili Ef­rajim­com jor­dán­ske brody. Keď nie­kto z utečen­cov z Ef­rajimu po­vedal: Chcem prej­sť na druhú stranu! spýtali sa ho gileád­ski mužovia: Si ty Ef­rajimec? Keď po­vedal: Nie!

Ekumenický

5 Gileádov­ci ob­sadili Ef­rajimov­com jor­dán­ske brody. Keď nejaký utečenec z Efrajimu po­vedal: Chcem sa pre­brodiť na druhú stranu! , gileád­ski muži sa ho spýtali: si Ef­rajimovec? Keď po­vedal: Nie som!,

Bible21

5 Gi­leáďané teh­dy Efraim­cům ob­sa­di­li jordán­ské bro­dy, a kdyko­li někdo z efraim­ských uprchlíků žádal: „Nech­te mě přejít,“ Gi­leáďané se ho pta­li: „Nejsi Efraimec?“ Když od­po­věděl: „Nejsem,“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček