EkumenickýSudcov1,8

Sudcov 1:8

Júdov­ci sa dali do boja proti Jeruzalemu a ob­sadili ho; obyvateľov po­bili mečom a mes­to pod­pálili.


Verš v kontexte

7 Vtedy Adoníbezek po­vedal: Sedem­desiat kráľov s odťatými pal­cami na rukách i nohách zbieralo omr­vin­ky pod mojím stolom. Ako som robieval ja, tak mi od­platil Boh. Od­vied­li ho do Jeruzalema a tam zo­mrel. 8 Júdov­ci sa dali do boja proti Jeruzalemu a ob­sadili ho; obyvateľov po­bili mečom a mes­to pod­pálili. 9 Po­tom Júdov­ci išli proti Kanaánčanom, ktorí bývali na po­horí, v Negeve a na Nížine.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 A synovia Júdovi bojovali proti Jeruzalemu a zau­jali ho a zbili ho os­trím meča a mes­to pod­pálili.

Evanjelický

8 Ale Júdov­ci sa dali do boja proti Jeruzalemu a za­brali ho; obyvateľov po­bili os­trím meča a mes­to pod­pálili.

Ekumenický

8 Júdov­ci sa dali do boja proti Jeruzalemu a ob­sadili ho; obyvateľov po­bili mečom a mes­to pod­pálili.

Bible21

8 Synové Judy za­útoči­li také na Je­ruzalém a do­by­li ho. Vy­bi­li město ostřím meče a vy­pá­li­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček