RoháčekSudcov1,8

Sudcov 1:8

A synovia Júdovi bojovali proti Jeruzalemu a zau­jali ho a zbili ho os­trím meča a mes­to pod­pálili.


Verš v kontexte

7 Vtedy po­vedal Adoni-bez­ek: Sedem­desiati kráľovia s uťatými pal­ci na svojich rukách i na svojich nohách sbierali od­robiny pod mojím stolom. Ako som robil, tak mi od­platil Bôh. Potom ho do­vied­li do Jeruzalema, a tam zo­mrel. 8 A synovia Júdovi bojovali proti Jeruzalemu a zau­jali ho a zbili ho os­trím meča a mes­to pod­pálili. 9 Po­tom sišli synovia Júdovi bojovať proti Kananejovi, ktorý býval na vr­choch a na juhu i na nížine.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 A synovia Júdovi bojovali proti Jeruzalemu a zau­jali ho a zbili ho os­trím meča a mes­to pod­pálili.

Evanjelický

8 Ale Júdov­ci sa dali do boja proti Jeruzalemu a za­brali ho; obyvateľov po­bili os­trím meča a mes­to pod­pálili.

Ekumenický

8 Júdov­ci sa dali do boja proti Jeruzalemu a ob­sadili ho; obyvateľov po­bili mečom a mes­to pod­pálili.

Bible21

8 Synové Judy za­útoči­li také na Je­ruzalém a do­by­li ho. Vy­bi­li město ostřím meče a vy­pá­li­li.

RoháčekSudcov1,8