Bible21Soudců1,8

Soudců 1:8

Synové Judy za­útoči­li také na Je­ruzalém a do­by­li ho. Vy­bi­li město ostřím meče a vy­pá­li­li.


Verš v kontexte

7 Ado­ni-be­z­ek teh­dy ře­kl: „Se­dm­desát králů s use­kaný­mi pal­ci na ru­kou i na no­hou sbíralo drob­ty pod mým sto­lem. Jak jsem jednal, tak mi Bůh odplatil.“ Od­ve­dli ho do Je­ruzalé­ma a tam zemřel. 8 Synové Judy za­útoči­li také na Je­ruzalém a do­by­li ho. Vy­bi­li město ostřím meče a vy­pá­li­li. 9 Po­tom se­stou­pi­li, aby bo­jova­li pro­ti Kananej­cům byd­lícím v horách, v Nege­vu a v pod­hůří.

späť na Soudců, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 A synovia Júdovi bojovali proti Jeruzalemu a zau­jali ho a zbili ho os­trím meča a mes­to pod­pálili.

Evanjelický

8 Ale Júdov­ci sa dali do boja proti Jeruzalemu a za­brali ho; obyvateľov po­bili os­trím meča a mes­to pod­pálili.

Ekumenický

8 Júdov­ci sa dali do boja proti Jeruzalemu a ob­sadili ho; obyvateľov po­bili mečom a mes­to pod­pálili.

Bible21

8 Synové Judy za­útoči­li také na Je­ruzalém a do­by­li ho. Vy­bi­li město ostřím meče a vy­pá­li­li.

Bible21Soudců1,8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček