EkumenickýSudcov1,9

Sudcov 1:9

Po­tom Júdov­ci išli proti Kanaánčanom, ktorí bývali na po­horí, v Negeve a na Nížine.


Verš v kontexte

8 Júdov­ci sa dali do boja proti Jeruzalemu a ob­sadili ho; obyvateľov po­bili mečom a mes­to pod­pálili. 9 Po­tom Júdov­ci išli proti Kanaánčanom, ktorí bývali na po­horí, v Negeve a na Nížine. 10 Keď Júdov­ci vy­šli proti Kanaánčanom, ktorí bývali v Hebrone — Heb­ron sa pred­tým volal Kir­jat-Arba — porazili Šéšaja, Achímana a Tal­maja.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Po­tom sišli synovia Júdovi bojovať proti Kananejovi, ktorý býval na vr­choch a na juhu i na nížine.

Evanjelický

9 Po­tom Júdov­ci tiah­li do boja proti Kanaán­com, ktorí bývali na po­horí, v Negebe a na Nížine .

Ekumenický

9 Po­tom Júdov­ci išli proti Kanaánčanom, ktorí bývali na po­horí, v Negeve a na Nížine.

Bible21

9 Po­tom se­stou­pi­li, aby bo­jova­li pro­ti Kananej­cům byd­lícím v horách, v Nege­vu a v pod­hůří.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček