EkumenickýSudcov1,25

Sudcov 1:25

Keď im ukázal mies­to, kade možno vnik­núť do mes­ta, a keď mečom dobili mes­to, pre­pus­tili ho i s celou jeho rodinou.


Verš v kontexte

24 Keď stráže zbadali muža vy­chádzať z mesta, vy­zvali ho: Ukáž nám, kade možno vnik­núť do mes­ta, a dáme ti milosť. 25 Keď im ukázal mies­to, kade možno vnik­núť do mes­ta, a keď mečom dobili mes­to, pre­pus­tili ho i s celou jeho rodinou. 26 Onen človek od­išiel do krajiny Chetitov, po­stavil mes­to a dal mu meno Lúz; tak sa menuje až do­dnes.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 A ukázal im, kade sa voj­de do mes­ta, a tak zbili mes­to os­trím meča, a človeka i celú jeho čeľaď pre­pus­tili.

Evanjelický

25 Keď im ukázal mies­to, kadiaľ možno vnik­núť do mes­ta, a vy­bili mes­to os­trím meča, onoho človeka i jeho celú čeľaď pre­pus­tili.

Ekumenický

25 Keď im ukázal mies­to, kade možno vnik­núť do mes­ta, a keď mečom dobili mes­to, pre­pus­tili ho i s celou jeho rodinou.

Bible21

25 Ukázal jim te­dy, kudy do měs­ta, a oni to město vy­bi­li ostřím meče. Toho muže ale i s ce­lou ro­di­nou pro­pusti­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček