EkumenickýSudcov1,24

Sudcov 1:24

Keď stráže zbadali muža vy­chádzať z mesta, vy­zvali ho: Ukáž nám, kade možno vnik­núť do mes­ta, a dáme ti milosť.


Verš v kontexte

23 Jozefov­ci pre­skúmali Bétel; mes­to sa pred­tým volalo Lúz. 24 Keď stráže zbadali muža vy­chádzať z mesta, vy­zvali ho: Ukáž nám, kade možno vnik­núť do mes­ta, a dáme ti milosť. 25 Keď im ukázal mies­to, kade možno vnik­núť do mes­ta, a keď mečom dobili mes­to, pre­pus­tili ho i s celou jeho rodinou.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 A keď videli strážcovia muža, ktorý vy­chádzal z mes­ta, riek­li mu: Ukáž nám, prosíme, kade sa voj­de do mes­ta, a učiníme ti milosť.

Evanjelický

24 Po­zorovatelia videli človeka vy­chádzať z mes­ta a po­vedali mu: Ukáž nám, kadiaľ možno vnik­núť do mes­ta, a dáme ti milosť.

Ekumenický

24 Keď stráže zbadali muža vy­chádzať z mesta, vy­zvali ho: Ukáž nám, kade možno vnik­núť do mes­ta, a dáme ti milosť.

Bible21

24 uvi­dě­li zvědové z měs­ta vy­cházet nějakého muže. „Ukaž nám, pro­sím, kudy do města,“ řek­li mu, „a za­chová­me se k to­bě milosrdně.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček