Bible21Soudců1,25

Soudců 1:25

Ukázal jim te­dy, kudy do měs­ta, a oni to město vy­bi­li ostřím meče. Toho muže ale i s ce­lou ro­di­nou pro­pusti­li.


Verš v kontexte

24 uvi­dě­li zvědové z měs­ta vy­cházet nějakého muže. „Ukaž nám, pro­sím, kudy do města,“ řek­li mu, „a za­chová­me se k to­bě milosrdně.“ 25 Ukázal jim te­dy, kudy do měs­ta, a oni to město vy­bi­li ostřím meče. Toho muže ale i s ce­lou ro­di­nou pro­pusti­li. 26 Ode­šel pak do země Cheti­tů, vy­stavěl město, na­zval je Luz a tak se jmenuje až dodnes.

späť na Soudců, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 A ukázal im, kade sa voj­de do mes­ta, a tak zbili mes­to os­trím meča, a človeka i celú jeho čeľaď pre­pus­tili.

Evanjelický

25 Keď im ukázal mies­to, kadiaľ možno vnik­núť do mes­ta, a vy­bili mes­to os­trím meča, onoho človeka i jeho celú čeľaď pre­pus­tili.

Ekumenický

25 Keď im ukázal mies­to, kade možno vnik­núť do mes­ta, a keď mečom dobili mes­to, pre­pus­tili ho i s celou jeho rodinou.

Bible21

25 Ukázal jim te­dy, kudy do měs­ta, a oni to město vy­bi­li ostřím meče. Toho muže ale i s ce­lou ro­di­nou pro­pusti­li.

Bible21Soudců1,25

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček