EkumenickýSudcov1,26

Sudcov 1:26

Onen človek od­išiel do krajiny Chetitov, po­stavil mes­to a dal mu meno Lúz; tak sa menuje až do­dnes.


Verš v kontexte

25 Keď im ukázal mies­to, kade možno vnik­núť do mes­ta, a keď mečom dobili mes­to, pre­pus­tili ho i s celou jeho rodinou. 26 Onen človek od­išiel do krajiny Chetitov, po­stavil mes­to a dal mu meno Lúz; tak sa menuje až do­dnes. 27 Menašše si ne­pod­manil obyvateľov Bét-Šeánu ani priľah­lé dediny, ani Taanak s priľahlými dedinami, ani obyvateľov Dóru s priľahlými dedinami, ani obyvateľov Jib­leámu s priľahlými dedinami, ani obyvateľov Megid­da s priľahlými dedinami; a to umožnilo Kanaánčanom zo­stať v tejto krajine.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

26 A človek od­išiel do zeme Hetejov, k­de vystavil mes­to a na­zval jeho meno Lúz. To je jeho meno až do tohoto dňa.

Evanjelický

26 Onen človek od­išiel do krajiny Chetej­cov, po­stavil mes­to a dal mu meno Lúz; tak sa volá pod­nes.

Ekumenický

26 Onen človek od­išiel do krajiny Chetitov, po­stavil mes­to a dal mu meno Lúz; tak sa menuje až do­dnes.

Bible21

26 Ode­šel pak do země Cheti­tů, vy­stavěl město, na­zval je Luz a tak se jmenuje až dodnes.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček