EkumenickýSudcov1,18

Sudcov 1:18

Júdov­ci ob­sadili Gazu i s okolím, Aškalón s okolím a Ek­rón s okolím.


Verš v kontexte

17 Júda však šiel so svojím bratom Šimeónom, po­bili Kanaánčanov, ktorí bývali v Cefate a toto pre­kliate mes­to ú­pl­ne zničili. Pre­to sa toto mes­to volá Chor­ma. 18 Júdov­ci ob­sadili Gazu i s okolím, Aškalón s okolím a Ek­rón s okolím. 19 Hos­podin bol s Júdom. Ten ob­sadil po­horie, ale obyvateľov údolia ne­mohol vy­hnať, lebo mali želez­né vozy.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A Júda zau­jal Gazu a jej územie i Aškalon a jeho územie aj Ek­ron a jeho územie.

Evanjelický

18 Júda za­bral Gazu aj s okolím, Aškelón s okolím a Ek­rón s okolím.

Ekumenický

18 Júdov­ci ob­sadili Gazu i s okolím, Aškalón s okolím a Ek­rón s okolím.

Bible21

18 Juda dobýval také Ga­zu, Aške­lon, Ekron a je­jich oko­lí,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček