RoháčekSudcov1,18

Sudcov 1:18

A Júda zau­jal Gazu a jej územie i Aškalon a jeho územie aj Ek­ron a jeho územie.


Verš v kontexte

17 A Júda od­išiel so Sime­onom, svojím bratom, a po­bili Kananeja, ktorý býval v Cefate, a zariek­nuc ho na záhubu docela ho za­hladili, mes­to Cefat, a na­zval meno toho mes­ta Chor­ma. 18 A Júda zau­jal Gazu a jej územie i Aškalon a jeho územie aj Ek­ron a jeho územie. 19 A Hos­podin bol s Júdom, a tak vy­hnal obyvateľov pohoria, lebo nemal smelos­ti vyhnať obyvateľov údolia, pre­tože mali želez­né vozy.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A Júda zau­jal Gazu a jej územie i Aškalon a jeho územie aj Ek­ron a jeho územie.

Evanjelický

18 Júda za­bral Gazu aj s okolím, Aškelón s okolím a Ek­rón s okolím.

Ekumenický

18 Júdov­ci ob­sadili Gazu i s okolím, Aškalón s okolím a Ek­rón s okolím.

Bible21

18 Juda dobýval také Ga­zu, Aške­lon, Ekron a je­jich oko­lí,