Bible21Soudců1,18

Soudců 1:18

Juda dobýval také Ga­zu, Aške­lon, Ekron a je­jich oko­lí,


Verš v kontexte

17 Juda ale táhl se svým bra­t­rem Ši­me­o­nem dál, vy­bi­li Kananej­ce byd­lící v Cefa­tu a vy­hu­bi­li je jako pro­klaté. To město pro­to do­stalo jméno Chor­ma, Klat­ba. 18 Juda dobýval také Ga­zu, Aške­lon, Ekron a je­jich oko­lí, 19 ale ne­dokázal obyva­te­le níži­ny vy­hnat, pro­tože mě­li že­lez­né vo­zy. Hos­po­din však byl s Ju­dou, a tak se mu podaři­lo za­brat po­hoří.

späť na Soudců, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A Júda zau­jal Gazu a jej územie i Aškalon a jeho územie aj Ek­ron a jeho územie.

Evanjelický

18 Júda za­bral Gazu aj s okolím, Aškelón s okolím a Ek­rón s okolím.

Ekumenický

18 Júdov­ci ob­sadili Gazu i s okolím, Aškalón s okolím a Ek­rón s okolím.

Bible21

18 Juda dobýval také Ga­zu, Aške­lon, Ekron a je­jich oko­lí,

Bible21Soudců1,18

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček