EvanjelickýSudcov1,18

Sudcov 1:18

Júda za­bral Gazu aj s okolím, Aškelón s okolím a Ek­rón s okolím.


Verš v kontexte

17 Po­tom Júda išiel so svojím bratom Šimeónom, po­bili Kanaán­cov, ktorí bývali v Cefate, a vy­konali kliat­bu na mes­te; pre­to sa to mes­to volá Chor­má. 18 Júda za­bral Gazu aj s okolím, Aškelón s okolím a Ek­rón s okolím. 19 Hos­podin bol s Júdom, a ten za­bral po­horie; obyvateľov údolia však ne­mohol vy­hnať, lebo mali želez­né vozy.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A Júda zau­jal Gazu a jej územie i Aškalon a jeho územie aj Ek­ron a jeho územie.

Evanjelický

18 Júda za­bral Gazu aj s okolím, Aškelón s okolím a Ek­rón s okolím.

Ekumenický

18 Júdov­ci ob­sadili Gazu i s okolím, Aškalón s okolím a Ek­rón s okolím.

Bible21

18 Juda dobýval také Ga­zu, Aške­lon, Ekron a je­jich oko­lí,