EkumenickýSofoniáš1,13

Sofoniáš 1:13

Ich bohat­stvo sa stane korisťou a ich domy spust­nú. Vy­budujú si domy, ale nezabývajú sa, a hoci si vy­sadia vinice, víno z nich piť nebudú.


Verš v kontexte

12 V tom čase pre­hľadám s lampami Jeruzalem a po­tres­tám mužov, usadených vo svojej bez­starost­nos­ti, tých, čo si v srdci hovoria: Hos­podin ne­urobí ani dob­ré, ani zlé. 13 Ich bohat­stvo sa stane korisťou a ich domy spust­nú. Vy­budujú si domy, ale nezabývajú sa, a hoci si vy­sadia vinice, víno z nich piť nebudú. 14 Blíz­ko je ten veľký Hos­podinov deň, veľmi rých­lo sa blíži. V deň Hos­podina sa bude zúfalo volať: Bojov­ník tam kričí!

späť na Sofoniáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 Ale ich majetok bude na roz­chvat a ich domy budú ob­rátené na strašnú púšť. Lebo staväjú domy, ale nebudú bývať v nich, a sadia vinice, ale nebudú piť ich vína.

Evanjelický

13 Ich bohat­stvo bude korisťou, ich domy pu­statinou. Vy­stavajú domy, ale nebudú v nich bývať; aj vinice si vy­sadia, ale víno z nich nebudú piť.

Ekumenický

13 Ich bohat­stvo sa stane korisťou a ich domy spust­nú. Vy­budujú si domy, ale nezabývajú sa, a hoci si vy­sadia vinice, víno z nich piť nebudú.

Bible21

13 Je­jich bo­hatství se stane kořistí, jejich domy bu­dou zbořeny. Stavějí si do­my, už je však nezabydlí, sázejí vi­no­hra­dy, ne­oku­sí však víno z nich.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček