EvanjelickýSofoniáš1,13

Sofoniáš 1:13

Ich bohat­stvo bude korisťou, ich domy pu­statinou. Vy­stavajú domy, ale nebudú v nich bývať; aj vinice si vy­sadia, ale víno z nich nebudú piť.


Verš v kontexte

12 V tom čase pre­kutám Jeruzalem lam­pami a po­tres­tám mužov, ktorí bez­starost­ne sedia nad svojimi kvas­nicami a v srd­ciach si hovoria: Hos­podin ne­urobí ani dob­ré, ani zlé. 13 Ich bohat­stvo bude korisťou, ich domy pu­statinou. Vy­stavajú domy, ale nebudú v nich bývať; aj vinice si vy­sadia, ale víno z nich nebudú piť. 14 Blíz­ko je veľký deň Hos­podinov, blíz­ko, a veľmi sa náh­li. Čuj! Hos­podinov deň je tr­p­ký; kričať v ňom bude hr­dina.

späť na Sofoniáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 Ale ich majetok bude na roz­chvat a ich domy budú ob­rátené na strašnú púšť. Lebo staväjú domy, ale nebudú bývať v nich, a sadia vinice, ale nebudú piť ich vína.

Evanjelický

13 Ich bohat­stvo bude korisťou, ich domy pu­statinou. Vy­stavajú domy, ale nebudú v nich bývať; aj vinice si vy­sadia, ale víno z nich nebudú piť.

Ekumenický

13 Ich bohat­stvo sa stane korisťou a ich domy spust­nú. Vy­budujú si domy, ale nezabývajú sa, a hoci si vy­sadia vinice, víno z nich piť nebudú.

Bible21

13 Je­jich bo­hatství se stane kořistí, jejich domy bu­dou zbořeny. Stavějí si do­my, už je však nezabydlí, sázejí vi­no­hra­dy, ne­oku­sí však víno z nich.“