Bible21Sofoniáš1,13

Sofoniáš 1:13

Je­jich bo­hatství se stane kořistí, jejich domy bu­dou zbořeny. Stavějí si do­my, už je však nezabydlí, sázejí vi­no­hra­dy, ne­oku­sí však víno z nich.“


Verš v kontexte

12 V ten čas pro­hledám Je­ruzalém s lu­cerna­mia zúč­tu­ji s tě­mi, kdo si hoví jak víno v sedlině, s tě­mi, kdo si v du­chu říkají: ‚Hospodin nic ne­spraví ani nezkazí.‘ 13 Je­jich bo­hatství se stane kořistí, jejich domy bu­dou zbořeny. Stavějí si do­my, už je však nezabydlí, sázejí vi­no­hra­dy, ne­oku­sí však víno z nich.“ 14 Blízko je ten ve­liký Hos­po­dinův den, blízko je a rych­le blíží se! Slyš! To je Hos­po­dinův den, hrdina zoufale vo­lá do bo­je!

späť na Sofoniáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 Ale ich majetok bude na roz­chvat a ich domy budú ob­rátené na strašnú púšť. Lebo staväjú domy, ale nebudú bývať v nich, a sadia vinice, ale nebudú piť ich vína.

Evanjelický

13 Ich bohat­stvo bude korisťou, ich domy pu­statinou. Vy­stavajú domy, ale nebudú v nich bývať; aj vinice si vy­sadia, ale víno z nich nebudú piť.

Ekumenický

13 Ich bohat­stvo sa stane korisťou a ich domy spust­nú. Vy­budujú si domy, ale nezabývajú sa, a hoci si vy­sadia vinice, víno z nich piť nebudú.

Bible21

13 Je­jich bo­hatství se stane kořistí, jejich domy bu­dou zbořeny. Stavějí si do­my, už je však nezabydlí, sázejí vi­no­hra­dy, ne­oku­sí však víno z nich.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček