EkumenickýSkutky9,22

Skutky 9:22

Skutky apoštolov

Tu všet­ci, ktorí ho počúvali, žas­li a hovorili: Či to nie je ten, čo v Jeruzaleme prena­sledoval ľudí, ktorí vzývali toto meno? Aj sem iste prišiel na­to, aby ich v putách od­viedol k veľkňazom.


Verš v kontexte

21 a hneď hlásal v synagógach, že ten­to Ježiš je Boží Syn. 22 Tu všet­ci, ktorí ho počúvali, žas­li a hovorili: Či to nie je ten, čo v Jeruzaleme prena­sledoval ľudí, ktorí vzývali toto meno? Aj sem iste prišiel na­to, aby ich v putách od­viedol k veľkňazom. 23 No Šavol pôsobil čoraz moc­nejšie a miatol Židov bývajúcich v Damasku do­kazovaním, že Ježiš je Mesiáš.

späť na Skutky, 9

Príbuzné preklady Roháček

22 Ale Saul čoraz moc­nel a miatol dôvod­mi Židov, ktorí bývali v Damašku, do­kazujúc, že on, Ježiš, je Kris­tus.

Evanjelický

22 Ale Saul vy­stupoval tým ne­o­hrozenejšie a Židov, ktorí bývali v Damas­ku, uvádzal do roz­pakov do­kazujúc, že On (totiž Ježiš) je Kris­tus.

Ekumenický

22 Tu všet­ci, ktorí ho počúvali, žas­li a hovorili: Či to nie je ten, čo v Jeruzaleme prena­sledoval ľudí, ktorí vzývali toto meno? Aj sem iste prišiel na­to, aby ich v putách od­viedol k veľkňazom.

Bible21

22 Saul ale kázal stále mo­cně­ji a svý­mi důka­zy, že Ježíš je Mesiáš, po­pou­zel da­mašské Ži­dy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček