EkumenickýSkutky9,21

Skutky 9:21

Skutky apoštolov

a hneď hlásal v synagógach, že ten­to Ježiš je Boží Syn.


Verš v kontexte

20 Nie­koľko dní zo­trval medzi učeník­mi v Damasku 21 a hneď hlásal v synagógach, že ten­to Ježiš je Boží Syn. 22 Tu všet­ci, ktorí ho počúvali, žas­li a hovorili: Či to nie je ten, čo v Jeruzaleme prena­sledoval ľudí, ktorí vzývali toto meno? Aj sem iste prišiel na­to, aby ich v putách od­viedol k veľkňazom.

späť na Skutky, 9

Príbuzné preklady Roháček

21 A žas­li všet­ci, ktorí to počuli, a vraveli: Či toto nie je ten, ktorý to hubil v Jeruzaleme tých, ktorí vzývajú to meno? A sem tiež prišiel na­to, aby ich po­viazaných od­viedol pred naj­vyšších kňazov.

Evanjelický

21 Všet­ci, ktorí ho počuli, užas­li hovoriac: Či je toto nie ten, čo v Jeruzaleme hubil všet­kých vy­znavačov toho mena a aj sem na to prišiel, aby ich po­viazaných od­viedol ku veľkňazom?

Ekumenický

21 a hneď hlásal v synagógach, že ten­to Ježiš je Boží Syn.

Bible21

21 Všich­ni, kdo ho slyše­li, žas­li a říka­li: „Vž­dyť to je ten, který v Je­ruzalémě hu­bil vy­znavače toho jmé­na! Copak sem ne­přišel, aby je v pou­tech od­ve­dl k vrch­ním kněžím?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček