EkumenickýSkutky2,39

Skutky 2:39

Skutky apoštolov

Veď ten­to prísľub pat­rí vám a vašim deťom, ako aj všet­kým vzdialeným, ktorých si po­volá Pán, náš Boh.


Verš v kontexte

38 Peter im po­vedal: Kajaj­te sa a každý z vás nech sa nechá po­krs­tiť v mene Ježiša Kris­ta na od­pus­tenie svojich hriechov a do­stanete dar Svätého Ducha. 39 Veď ten­to prísľub pat­rí vám a vašim deťom, ako aj všet­kým vzdialeným, ktorých si po­volá Pán, náš Boh. 40 A ešte mnohými inými slovami ich za­prisahával a na­pomínal: Za­chráňte sa z tohto zvráteného po­kolenia!

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

39 Lebo vám pat­rí to za­sľúbenie a vašim deťom a všet­kým na široko-ďaleko, ktorých- a koľkýchkoľvek si po­volá Pán, náš Bôh.

Evanjelický

39 Lebo iste vám platí to za­sľúbenie, aj vašim deťom a všet­kým, ktorí sú ďaleko, ktorých­koľvek po­volá Pán, náš Boh.

Ekumenický

39 Veď ten­to prísľub pat­rí vám a vašim deťom, ako aj všet­kým vzdialeným, ktorých si po­volá Pán, náš Boh.

Bible21

39 ne­boť to za­s­líbení platí pro vás a vaše po­tomky i pro všech­ny, kdo jsou dale­ko – ko­hoko­li po­vo­lá Hos­po­din, náš Bůh.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček