Bible21Skutky2,39

Skutky 2:39

ne­boť to za­s­líbení platí pro vás a vaše po­tomky i pro všech­ny, kdo jsou dale­ko – ko­hoko­li po­vo­lá Hos­po­din, náš Bůh.“


Verš v kontexte

38 „Čiň­te pokání,“ od­po­věděl Petr, „a každý se nech­te pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuště­ny hří­chy. I vy při­jmete dar Du­cha svatého, 39 ne­boť to za­s­líbení platí pro vás a vaše po­tomky i pro všech­ny, kdo jsou dale­ko – ko­hoko­li po­vo­lá Hos­po­din, náš Bůh.“ 40 Do­svědčoval to ještě mno­ha jiný­mi slovy a vy­zýval je: „Zachraň­te se z to­ho­to zvráceného pokolení!“

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

39 Lebo vám pat­rí to za­sľúbenie a vašim deťom a všet­kým na široko-ďaleko, ktorých- a koľkýchkoľvek si po­volá Pán, náš Bôh.

Evanjelický

39 Lebo iste vám platí to za­sľúbenie, aj vašim deťom a všet­kým, ktorí sú ďaleko, ktorých­koľvek po­volá Pán, náš Boh.

Ekumenický

39 Veď ten­to prísľub pat­rí vám a vašim deťom, ako aj všet­kým vzdialeným, ktorých si po­volá Pán, náš Boh.

Bible21

39 ne­boť to za­s­líbení platí pro vás a vaše po­tomky i pro všech­ny, kdo jsou dale­ko – ko­hoko­li po­vo­lá Hos­po­din, náš Bůh.“

Bible21Skutky2,39

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček