EkumenickýSkutky18,5

Skutky 18:5

Skutky apoštolov

Keď z Macedónska prišli Sílas a Timotej, Pavol sa cel­kom venoval kázaniu slova a do­kazoval Židom, že Ježiš je Mesiáš.


Verš v kontexte

4 Každú sobotu po­tom viedol roz­hovory v synagóge a pre­sviedčal Židov i Grékov. 5 Keď z Macedónska prišli Sílas a Timotej, Pavol sa cel­kom venoval kázaniu slova a do­kazoval Židom, že Ježiš je Mesiáš. 6 Ale keď sa mu protivili a rúhali sa, otriasol si odev a po­vedal im: Vaša krv na vašu hlavu! Ja som čis­tý. Od­teraz pôj­dem k pohanom.

späť na Skutky, 18

Príbuzné preklady Roháček

5 A keď prišli dolu z Macedonie Sílas a Timote­us, Pavel bol celý zau­jatý slovom svedčiac pev­ne Židom, že Kris­tus je Ježiš.

Evanjelický

5 Keď prišli z Macedónie Sílas a Timote­os, venoval sa Pavel cel­kom kázaniu slova a osvedčoval Židom, že Ježiš je Kris­tus.

Ekumenický

5 Keď z Macedónska prišli Sílas a Timotej, Pavol sa cel­kom venoval kázaniu slova a do­kazoval Židom, že Ježiš je Mesiáš.

Bible21

5 Když pak z Ma­kedo­nie do­razi­li Si­las a Ti­mo­te­us, Pavel se zce­la od­dal kázání Slova a dokazoval Ži­dům, že Ježíš je Mesiáš.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček