EkumenickýSkutky16,4

Skutky 16:4

Skutky apoštolov

Vo všet­kých mes­tách, ktorými pre­chádzali, im odo­vzdávali roz­hod­nutia, na ktorých sa uznies­li apoštoli a starší v Jeruzaleme, aby ho aj oni za­chovávali.


Verš v kontexte

3 Pavol chcel, aby šiel s ním. Kvôli tamojším Židom ho ob­rezal, lebo všet­ci vedeli, že jeho otec bol Grék. 4 Vo všet­kých mes­tách, ktorými pre­chádzali, im odo­vzdávali roz­hod­nutia, na ktorých sa uznies­li apoštoli a starší v Jeruzaleme, aby ho aj oni za­chovávali. 5 A tak sa cir­kvi upevňovali vo viere a ich počet deň čo deň rás­tol.

späť na Skutky, 16

Príbuzné preklady Roháček

4 A jako chodili po tých mes­tách, vy­dávali im za­chovávať ustanovenia, usúdené od apoštolov a od starších, ktorí boli v Jeruzaleme.

Evanjelický

4 Kadiaľ chodili po mes­tách, všade nariaďovali za­chovávať ustanovenia, na ktorých sa uznies­li apoštolovia a starší v Jeruzaleme.

Ekumenický

4 Vo všet­kých mes­tách, ktorými pre­chádzali, im odo­vzdávali roz­hod­nutia, na ktorých sa uznies­li apoštoli a starší v Jeruzaleme, aby ho aj oni za­chovávali.

Bible21

4 Když pak pro­cháze­li měs­ta, předáva­li jim závazná roz­hodnutí, na ni­chž se usnes­li apošto­lové a starší v Je­ruzalémě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček