RoháčekSkutky16,4

Skutky 16:4

Skutky apoštolov

A jako chodili po tých mes­tách, vy­dávali im za­chovávať ustanovenia, usúdené od apoštolov a od starších, ktorí boli v Jeruzaleme.


Verš v kontexte

3 Toho chcel Pavel, aby išiel s ním na cesty, a poj­múc ho obrezal ho pre Židov, ktorí boli po tých mies­tach, lebo všet­ci vedeli o jeho ot­covi, že bol Grék. 4 A jako chodili po tých mes­tách, vy­dávali im za­chovávať ustanovenia, usúdené od apoštolov a od starších, ktorí boli v Jeruzaleme. 5 A tak pev­nely sbory vo viere a množily sa hoj­ne počtom čo deň.

späť na Skutky, 16

Príbuzné preklady Roháček

4 A jako chodili po tých mes­tách, vy­dávali im za­chovávať ustanovenia, usúdené od apoštolov a od starších, ktorí boli v Jeruzaleme.

Evanjelický

4 Kadiaľ chodili po mes­tách, všade nariaďovali za­chovávať ustanovenia, na ktorých sa uznies­li apoštolovia a starší v Jeruzaleme.

Ekumenický

4 Vo všet­kých mes­tách, ktorými pre­chádzali, im odo­vzdávali roz­hod­nutia, na ktorých sa uznies­li apoštoli a starší v Jeruzaleme, aby ho aj oni za­chovávali.

Bible21

4 Když pak pro­cháze­li měs­ta, předáva­li jim závazná roz­hodnutí, na ni­chž se usnes­li apošto­lové a starší v Je­ruzalémě.