EkumenickýSkutky16,5

Skutky 16:5

Skutky apoštolov

A tak sa cir­kvi upevňovali vo viere a ich počet deň čo deň rás­tol.


Verš v kontexte

4 Vo všet­kých mes­tách, ktorými pre­chádzali, im odo­vzdávali roz­hod­nutia, na ktorých sa uznies­li apoštoli a starší v Jeruzaleme, aby ho aj oni za­chovávali. 5 A tak sa cir­kvi upevňovali vo viere a ich počet deň čo deň rás­tol. 6 Cez Frýgiu a galat­ský kraj iba prešli, lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii.

späť na Skutky, 16

Príbuzné preklady Roháček

5 A tak pev­nely sbory vo viere a množily sa hoj­ne počtom čo deň.

Evanjelický

5 A tak sa cir­kev­né zbory utvr­dzovali vo viere a rozm­nožovali počtom zo dňa na deň.

Ekumenický

5 A tak sa cir­kvi upevňovali vo viere a ich počet deň čo deň rás­tol.

Bible21

5 Církve pak sí­li­ly ve víře a rost­ly v poč­tu každý den.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček