EkumenickýSkutky15,29

Skutky 15:29

Skutky apoštolov

Zdržiavať sa mäsa obetovaného mod­lám, kr­vi, udusených zvierat a smils­tva. Ak sa toh­to budete chrániť, budete konať správ­ne. Buďte zdraví!


Verš v kontexte

28 Lebo Duch Svätý a my sme roz­hod­li, že na vás nebudeme klásť nijaké iné bremeno ok­rem toh­to, ne­vy­hnut­ného: 29 Zdržiavať sa mäsa obetovaného mod­lám, kr­vi, udusených zvierat a smils­tva. Ak sa toh­to budete chrániť, budete konať správ­ne. Buďte zdraví! 30 Keď sa teda roz­lúčili, prišli do An­ti­ochie, zvolali zhromaždenie a odo­vzdali list.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

29 zdržovať sa od obetovaného mod­lám, od kr­vi, od za­duseného a od smils­tva, čoho keď sa budete veľmi vy­stríhať, budete dob­re robiť. Buďte zdraví!

Evanjelický

29 aby ste sa zdržiavali mäsa mod­lám obetovaného, kr­vi, mäsa zo za­duseného a smils­tva. Ak sa tých­to vecí budete chrániť, dob­re urobíte. Maj­te sa dob­re!

Ekumenický

29 Zdržiavať sa mäsa obetovaného mod­lám, kr­vi, udusených zvierat a smils­tva. Ak sa toh­to budete chrániť, budete konať správ­ne. Buďte zdraví!

Bible21

29 vy­hýbej­te se mod­lo­s­lužbě, krvi, masu za­rdoušených zvířat a smil­stvu. Uchrání­te-li se těch­to věcí, udělá­te dobře. Buď­te zdrávi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček