EkumenickýSkutky13,1

Skutky 13:1

Skutky apoštolov

V antiochijskej cir­kvi boli prorok­mi a učiteľmi Bar­nabáš, Sime­on, ktorému hovorili Niger, Lucius z Cyrény, Manaen, ktorý v detstve rás­tol spolu s tetrarchom Herodesom, a Šavol.


Verš v kontexte

1 V antiochijskej cir­kvi boli prorok­mi a učiteľmi Bar­nabáš, Sime­on, ktorému hovorili Niger, Lucius z Cyrény, Manaen, ktorý v detstve rás­tol spolu s tetrarchom Herodesom, a Šavol. 2 Keď slúžili Pánovi a pos­tili sa, po­vedal im Duch Svätý: Od­deľte mi Bar­nabáša a Šav­la na dielo, na ktoré som ich po­volal. 3 Po­tom sa pos­tili a mod­lili sa, a keď vložili na nich ruky, pre­pus­tili ich.

späť na Skutky, 13

Príbuzné preklady Roháček

1 A boli v An­ti­ochii, v tamojšom sbore, nie­ktorí proroci a učitelia, Bar­nabáš a Šimon, zvaný Niger, a Lucius Cyrenen­ský a Manahen, ktorý bol vy­chovaný s tet­rar­chom Heródesom a Saul.

Evanjelický

1 V An­ti­ochii, pri tamojšom cir­kev­nom zbore, boli prorok­mi a učiteľmi Bar­nabáš, Šimon, prímenom Čier­ny, Kyrén­sky Luki­os, Manahen, od­kojený spolu s tet­rar­chom Herodesom, a Saul.

Ekumenický

1 V antiochijskej cir­kvi boli prorok­mi a učiteľmi Bar­nabáš, Sime­on, ktorému hovorili Niger, Lucius z Cyrény, Manaen, ktorý v detstve rás­tol spolu s tetrarchom Herodesom, a Šavol.

Bible21

1 V an­ti­o­chij­ské církvi byli pro­ro­ci a učitelé: Barnabáš, Ši­mon zvaný Černý, Lu­cius Kyrén­ský, Mena­chem, vy­chovaný spo­lečně s tet­rar­chou He­ro­dem, a Saul.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček