Bible21Skutky13,1

Skutky 13:1

V an­ti­o­chij­ské církvi byli pro­ro­ci a učitelé: Barnabáš, Ši­mon zvaný Černý, Lu­cius Kyrén­ský, Mena­chem, vy­chovaný spo­lečně s tet­rar­chou He­ro­dem, a Saul.


Verš v kontexte

1 V an­ti­o­chij­ské církvi byli pro­ro­ci a učitelé: Barnabáš, Ši­mon zvaný Černý, Lu­cius Kyrén­ský, Mena­chem, vy­chovaný spo­lečně s tet­rar­chou He­ro­dem, a Saul. 2 Jednou, když uctíva­li Pá­na a posti­li se, Duch svatý ře­kl: „Od­děl­te mi Sau­la a Barnabáše pro dílo, k ně­muž jsem je povolal.“ 3 Po půs­tu a mod­lit­bě na ně tedy vloži­li ruce a pro­pusti­li je.

späť na Skutky, 13

Príbuzné preklady Roháček

1 A boli v An­ti­ochii, v tamojšom sbore, nie­ktorí proroci a učitelia, Bar­nabáš a Šimon, zvaný Niger, a Lucius Cyrenen­ský a Manahen, ktorý bol vy­chovaný s tet­rar­chom Heródesom a Saul.

Evanjelický

1 V An­ti­ochii, pri tamojšom cir­kev­nom zbore, boli prorok­mi a učiteľmi Bar­nabáš, Šimon, prímenom Čier­ny, Kyrén­sky Luki­os, Manahen, od­kojený spolu s tet­rar­chom Herodesom, a Saul.

Ekumenický

1 V antiochijskej cir­kvi boli prorok­mi a učiteľmi Bar­nabáš, Sime­on, ktorému hovorili Niger, Lucius z Cyrény, Manaen, ktorý v detstve rás­tol spolu s tetrarchom Herodesom, a Šavol.

Bible21

1 V an­ti­o­chij­ské církvi byli pro­ro­ci a učitelé: Barnabáš, Ši­mon zvaný Černý, Lu­cius Kyrén­ský, Mena­chem, vy­chovaný spo­lečně s tet­rar­chou He­ro­dem, a Saul.

Bible21Skutky13,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček