EkumenickýSkutky1,17

Skutky 1:17

Skutky apoštolov

Judáš bol jed­ným z nás a do­stal podiel na tej­to službe.


Verš v kontexte

16 Muži, bratia! Muselo sa spl­niť, čo Duch Svätý ús­tami Dávida pred­povedal v Písme o Judášovi, ktorý pri­viedol tých, čo za­tkli Ježiša. 17 Judáš bol jed­ným z nás a do­stal podiel na tej­to službe. 18 Z odmeny za svoju ničom­nosť si kúpil pole, no hneď nato spadol z výšky dolu hlavou, pričom ho roz­trh­lo tak, že sa z neho vy­valili všet­ky vnútor­nos­ti.

späť na Skutky, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 pre­tože bol počítaný k nám a bol do­stal podiel na tej­to službe.

Evanjelický

17 Lebo pat­ril do nášho počtu a mal podiel na tej­to službe.

Ekumenický

17 Judáš bol jed­ným z nás a do­stal podiel na tej­to službe.

Bible21

17 ačko­li patřil mezi nás a měl podíl na této službě.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček