EkumenickýRút3,12

Rút 3:12

Je prav­da, že ako príbuz­ný mám výkup­né právo, ale je ešte bližší príbuz­ný, než som ja.


Verš v kontexte

11 Teraz sa už neboj, dcéra moja! Urobím pre teba všet­ko, čo si budeš priať. Veď všetok môj ľud v bráne mes­ta vie, že si statočná žena. 12 Je prav­da, že ako príbuz­ný mám výkup­né právo, ale je ešte bližší príbuz­ný, než som ja. 13 Teraz prenocuj tu a ak ráno bude chcieť on uplat­niť svoje príbuzen­ské právo, nech ho uplat­ní. Ak ho však nebude chcieť uplat­niť, po­tom ho uplat­ním ja, akože žije Hos­podin! Lež tu do rána.

späť na Rút, 3

Príbuzné preklady Roháček

12 A teraz je skutočná prav­da, že som ja výkup­ník, ale je aj výkup­ník bližší odo mňa.

Evanjelický

12 Teraz, prav­da je, že som od­kupujúcim príbuz­ným, ale je ešte bližší od­kupujúci, ako som ja.

Ekumenický

12 Je prav­da, že ako príbuz­ný mám výkup­né právo, ale je ešte bližší príbuz­ný, než som ja.

Bible21

12 Ano, je prav­da, že jsem příbuzný; je tu ale ještě bližší příbuzný než já.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček