EkumenickýRút3,11

Rút 3:11

Teraz sa už neboj, dcéra moja! Urobím pre teba všet­ko, čo si budeš priať. Veď všetok môj ľud v bráne mes­ta vie, že si statočná žena.


Verš v kontexte

10 On jej po­vedal: Dcéra moja, nech ťa požeh­ná Hos­podin! Touto ver­nosťou si pre­výšila svoju počiatočnú ver­nosť, lebo si nechodila ani za chudob­nými, ani za bohatými mláden­cami. 11 Teraz sa už neboj, dcéra moja! Urobím pre teba všet­ko, čo si budeš priať. Veď všetok môj ľud v bráne mes­ta vie, že si statočná žena. 12 Je prav­da, že ako príbuz­ný mám výkup­né právo, ale je ešte bližší príbuz­ný, než som ja.

späť na Rút, 3

Príbuzné preklady Roháček

11 Pre­to teraz, moja dcéro, neboj sa, všet­ko, čokoľvek po­vieš, urobím ti, lebo všet­ky brány môj­ho ľudu vedia o tom, že si ty chrab­rá žena šľachetná.

Evanjelický

11 Teraz sa však neboj, dcéra moja! Urobím ti všet­ko, čo si želáš. Veď všet­ci moji spolu­občania vedia, že si statočná žena.

Ekumenický

11 Teraz sa už neboj, dcéra moja! Urobím pre teba všet­ko, čo si budeš priať. Veď všetok môj ľud v bráne mes­ta vie, že si statočná žena.

Bible21

11 Pro­to se ne­boj, dce­ro. Udělám pro tebe vše, co žádáš. Každý v mém městě pře­ce ví, že jsi zna­meni­tá že­na.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček