EkumenickýRút3,13

Rút 3:13

Teraz prenocuj tu a ak ráno bude chcieť on uplat­niť svoje príbuzen­ské právo, nech ho uplat­ní. Ak ho však nebude chcieť uplat­niť, po­tom ho uplat­ním ja, akože žije Hos­podin! Lež tu do rána.


Verš v kontexte

12 Je prav­da, že ako príbuz­ný mám výkup­né právo, ale je ešte bližší príbuz­ný, než som ja. 13 Teraz prenocuj tu a ak ráno bude chcieť on uplat­niť svoje príbuzen­ské právo, nech ho uplat­ní. Ak ho však nebude chcieť uplat­niť, po­tom ho uplat­ním ja, akože žije Hos­podin! Lež tu do rána. 14 Rút mu teda ležala pri nohách až do rána. Vstala však skôr, než môže rozo­znať človek človeka, Bóaz totiž po­vedal: Nech sa ni­kto nedoz­vie, že do hum­na prišla žena.

späť na Rút, 3

Príbuzné preklady Roháček

13 Zo­staň tu tejto noci, a bude ráno, ak ťa vy­kúpi, dob­re, nech vy­kúpi; ak nebude chcieť vy­kúpiť ťa, vy­kúpim ťa ja, ako že žije Hos­podin. Lež tu až do rána.

Evanjelický

13 Tej­to noci prenocuj tu, a ak ráno bude chcieť uplat­niť svoje príbuzen­ské právo, dob­re, nech ho uplat­ní. Ak ho však nebude chcieť uplat­niť, po­tom ho uplat­ním ja - akože žije Hos­podin! Lež až do rána!

Ekumenický

13 Teraz prenocuj tu a ak ráno bude chcieť on uplat­niť svoje príbuzen­ské právo, nech ho uplat­ní. Ak ho však nebude chcieť uplat­niť, po­tom ho uplat­ním ja, akože žije Hos­podin! Lež tu do rána.

Bible21

13 Zůstaň tu přes noc. Splní-li ti zít­ra příbu­zen­skou po­vinnost, bu­diž, ať tě vy­koupí. Pokud ji ale ne­splní, pak, ja­kože je živ Hos­po­din, vy­koupím tě já. Spi až do rána.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček