EkumenickýRimanom3,20

Rimanom 3:20

List Rimanom

Pre­tože zo skut­kov zákona nebude pred ním ospravedl­nený nijaký človek. Veď zo zákona po­chádza po­znanie hriechu.


Verš v kontexte

19 Vieme však, že to, čo hovorí zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby umĺk­li všet­ky ús­ta a aby celý svet bol vin­ný pred Bohom. 20 Pre­tože zo skut­kov zákona nebude pred ním ospravedl­nený nijaký človek. Veď zo zákona po­chádza po­znanie hriechu. 21 Teraz však je zjavená Božia spravod­livosť bez zákona do­svedčená zákonom a prorok­mi.

späť na Rimanom, 3

Príbuzné preklady Roháček

20 pre­tože zo skut­kov zákona nebude ospravedl­nené pred ním ni­ktoré telo, lebo skr­ze zákon po­znanie hriechu.

Evanjelický

20 pre­tože zo skut­kov zákona nebude ospravedl­nený pred Ním ani jeden človek, lebo zo zákona je po­znanie hriechu.

Ekumenický

20 Pre­tože zo skut­kov zákona nebude pred ním ospravedl­nený nijaký človek. Veď zo zákona po­chádza po­znanie hriechu.

Bible21

20 Na základě skutků Záko­na před ním ne­bu­de osprave­dlněn nikdo; Zákon to­tiž přináší jen po­znání hří­chu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček