EkumenickýRimanom13,12

Rimanom 13:12

List Rimanom

Noc po­kročila a deň sa pri­blížil. Vy­zlečme teda skut­ky tmy a ob­lečme si výzb­roj svet­la.


Verš v kontexte

11 A toto rob­te, veď viete, aký je čas, že už na­stala hodina, aby ste sa pre­budili zo spán­ku. Teraz je totiž naša spása bližšie, ako keď sme uverili. 12 Noc po­kročila a deň sa pri­blížil. Vy­zlečme teda skut­ky tmy a ob­lečme si výzb­roj svet­la. 13 Kráčaj­me slušne ako vo dne, nie v obžerstve a opils­tve, nie v smilstve a bez­uz­dnos­ti, nie v hádkach a závis­ti.

späť na Rimanom, 13

Príbuzné preklady Roháček

12 Noc po­kročila, a deň sa pri­blížil. Složme tedy skut­ky tem­nos­ti a ob­lečme si zbrane svet­la.

Evanjelický

12 Noc po­kročila, deň sa pri­blížil. Od­ložme teda skut­ky tmy a ob­lečme sa do výzb­roje svet­la.

Ekumenický

12 Noc po­kročila a deň sa pri­blížil. Vy­zlečme teda skut­ky tmy a ob­lečme si výzb­roj svet­la.

Bible21

12 Noc pokroči­la a den je blízko. Od­lož­me pro­to skutky tmy a ob­leč­me zbroj svět­la!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček