RoháčekRimanom13,12

Rimanom 13:12

List Rimanom

Noc po­kročila, a deň sa pri­blížil. Složme tedy skut­ky tem­nos­ti a ob­lečme si zbrane svet­la.


Verš v kontexte

11 A toto, znajúc čas, že je už hodina, aby sme sa pre­budili zo spán­ku a vstali, lebo teraz nám je bližšie spasenie, ako bolo vtedy, keď sme uverili. 12 Noc po­kročila, a deň sa pri­blížil. Složme tedy skut­ky tem­nos­ti a ob­lečme si zbrane svet­la. 13 Jako vod­ne choďme slušne, nie v obžer­stvách a pijan­stvách, nie v smils­tvách a pros­topašiach, nie v zvade a závis­ti.

späť na Rimanom, 13

Príbuzné preklady Roháček

12 Noc po­kročila, a deň sa pri­blížil. Složme tedy skut­ky tem­nos­ti a ob­lečme si zbrane svet­la.

Evanjelický

12 Noc po­kročila, deň sa pri­blížil. Od­ložme teda skut­ky tmy a ob­lečme sa do výzb­roje svet­la.

Ekumenický

12 Noc po­kročila a deň sa pri­blížil. Vy­zlečme teda skut­ky tmy a ob­lečme si výzb­roj svet­la.

Bible21

12 Noc pokroči­la a den je blízko. Od­lož­me pro­to skutky tmy a ob­leč­me zbroj svět­la!