EkumenickýRimanom10,19

Rimanom 10:19

List Rimanom

Pýtam sa teda: Azda to Iz­rael ne­pochopil? Už v Mojžišovi sa hovorí: Ja vzbudím vašu žiar­livosť voči tým, ktorí nie sú národom, vy­volám váš hnev voči nerozum­nému národu.


Verš v kontexte

18 Ale pýtam sa: Či ne­počuli? Ale áno: Po celej zemi roz­lieha sa ich hlas a po okraje sveta ich slová. 19 Pýtam sa teda: Azda to Iz­rael ne­pochopil? Už v Mojžišovi sa hovorí: Ja vzbudím vašu žiar­livosť voči tým, ktorí nie sú národom, vy­volám váš hnev voči nerozum­nému národu. 20 Izai­áš sa od­važuje po­vedať: Dal som sa náj­sť tým, čo ma nehľadali, dal som sa po­znať tým, čo sa na mňa ne­pýtali.

späť na Rimanom, 10

Príbuzné preklady Roháček

19 Ale hovorím: Či ozaj ne­poz­nal Iz­rael? Pr­vý hovorí Mojžiš: Ja vás po­hnem k žiar­livos­ti pri národe, k­torý nie je národom; pri nerozum­nom národe vás popudím k hnevu.

Evanjelický

19 Ale spytujem sa: Či ne­pochopil Iz­rael? Mojžiš pr­vý hovorí: Urobím vás žiar­livými na tých, čo nie sú národom, oproti nerozum­nému národu popudím vás k hnevu.

Ekumenický

19 Pýtam sa teda: Azda to Iz­rael ne­pochopil? Už v Mojžišovi sa hovorí: Ja vzbudím vašu žiar­livosť voči tým, ktorí nie sú národom, vy­volám váš hnev voči nerozum­nému národu.

Bible21

19 Ptám se te­dy: Copak Iz­rael ne­ro­zuměl? Už Mo­jžíš kdy­si řekl: „Kvůli těm, kdo nejsou národ, vzbudím ve vás žárlivost, kvůli ne­vědo­mé­mu náro­duvás po­pudím k hněvu.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček