EkumenickýRimanom1,26

Rimanom 1:26

List Rimanom

Pre­to ich Boh vy­dal na­pos­pas haneb­ným vášňam. Lebo ich ženy za­menili prirodzený styk za proti­prirodzený.


Verš v kontexte

25 Božiu prav­du za­menili za lož a úc­tu a službu pre­ukazovali stvoren­stvu na­mies­to Stvoriteľovi, ktorý je požeh­naný naveky. Amen. 26 Pre­to ich Boh vy­dal na­pos­pas haneb­ným vášňam. Lebo ich ženy za­menili prirodzený styk za proti­prirodzený. 27 Podob­ne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a roz­pálili sa roz­košníc­kou vášňou jeden voči druhému; muži s mužmi páchali haneb­nos­ti a sami na sebe si od­nies­li za­slúženú od­platu za svoje po­blúdenie.

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

26 Pre­to ich Bôh vy­dal do haneb­ných náruživos­tí, lebo aj ich žen­ského po­hlavia osoby premenili prirodzené po­užívanie seba na také, ktoré je proti prírode,

Evanjelický

26 Pre­to ich Boh vy­dal nehaneb­ným náruživos­tiam, veď ich ženy za­menili prirodzený styk s mužmi za proti­prirodzený,

Ekumenický

26 Pre­to ich Boh vy­dal na­pos­pas haneb­ným vášňam. Lebo ich ženy za­menili prirodzený styk za proti­prirodzený.

Bible21

26 Bůh je pro­to vy­dal hanebným vášním. Je­jich že­ny vy­měni­ly při­ro­zené ob­cování za to, které je pro­ti přírodě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček