EkumenickýRimanom1,25

Rimanom 1:25

List Rimanom

Božiu prav­du za­menili za lož a úc­tu a službu pre­ukazovali stvoren­stvu na­mies­to Stvoriteľovi, ktorý je požeh­naný naveky. Amen.


Verš v kontexte

24 Pre­to pre túžby ich sŕdc vy­dal ich Boh na­pos­pas nečis­tote, takže sami zne­ucťovali vlast­né telá. 25 Božiu prav­du za­menili za lož a úc­tu a službu pre­ukazovali stvoren­stvu na­mies­to Stvoriteľovi, ktorý je požeh­naný naveky. Amen. 26 Pre­to ich Boh vy­dal na­pos­pas haneb­ným vášňam. Lebo ich ženy za­menili prirodzený styk za proti­prirodzený.

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 jako takí, ktorí pre­menili prav­du Božiu na lož a radšej sťa Boha ctili a boho­slúžili stvoreniu než Stvoriteľovi, ktorý je požeh­naný na veky. Ameň.

Evanjelický

25 všet­ci tí, čo prav­du Božiu za­menili za lož, uc­tievali stvorené veci a im slúžili na­mies­to Stvoriteľovi, ktorý je požeh­naný naveky. Amen.

Ekumenický

25 Božiu prav­du za­menili za lož a úc­tu a službu pre­ukazovali stvoren­stvu na­mies­to Stvoriteľovi, ktorý je požeh­naný naveky. Amen.

Bible21

25 když vy­měni­li Boží prav­du za lež a cti­li stvoření a slouži­li mu radě­ji než­li Stvoři­te­li, který je požeh­naný navěky. Amen.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček