RoháčekRimanom1,26

Rimanom 1:26

List Rimanom

Pre­to ich Bôh vy­dal do haneb­ných náruživos­tí, lebo aj ich žen­ského po­hlavia osoby premenili prirodzené po­užívanie seba na také, ktoré je proti prírode,


Verš v kontexte

25 jako takí, ktorí pre­menili prav­du Božiu na lož a radšej sťa Boha ctili a boho­slúžili stvoreniu než Stvoriteľovi, ktorý je požeh­naný na veky. Ameň. 26 Pre­to ich Bôh vy­dal do haneb­ných náruživos­tí, lebo aj ich žen­ského po­hlavia osoby premenili prirodzené po­užívanie seba na také, ktoré je proti prírode, 27 a podob­ne aj mužs­kého po­hlavia osoby opustiac prirodzené po­užívanie ženy roz­pálili sa vo svojej h­riešnej žiadosti na­vzájom na­proti sebe, mužovia s mužmi páchajúc haneb­nosť a od­platu, jaká bola treba za ich šialený blud, do­stávajúc sami na sebe.

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

26 Pre­to ich Bôh vy­dal do haneb­ných náruživos­tí, lebo aj ich žen­ského po­hlavia osoby premenili prirodzené po­užívanie seba na také, ktoré je proti prírode,

Evanjelický

26 Pre­to ich Boh vy­dal nehaneb­ným náruživos­tiam, veď ich ženy za­menili prirodzený styk s mužmi za proti­prirodzený,

Ekumenický

26 Pre­to ich Boh vy­dal na­pos­pas haneb­ným vášňam. Lebo ich ženy za­menili prirodzený styk za proti­prirodzený.

Bible21

26 Bůh je pro­to vy­dal hanebným vášním. Je­jich že­ny vy­měni­ly při­ro­zené ob­cování za to, které je pro­ti přírodě.